PARTNERSHIP WITH THE PRIVATE SECTOR has been one of the key strengths of TESDA under Secretary Joel Villanueva's leadership. This time, TESDA partners with Bayan Ni Juan of ABS-CBN Foundation, Inc. to help communities in Iba Zambales, Calauan, Laguna and Palawan.

"The success of our programs can also be attributed to the dynamic partnership of TESDA to different institutions and organizations. Lalo na po kung ang mga organisasyon na ito ay malaki ang naiaambag sa pagpapaunlad ng ating mga komunidad. Ang TESDA po ay lagi ninyong kaagapay sa inyong matuwid na pag-unlad."

"Sa TESDA, may choice ka." - SECRETARY JOEL VILLANUEVA