Binisita si TESDA Secretary Isidro Lapeña ni Israeli Ambassador Ilan Fluss noong Mayo 11, 2022, para pag-usapan ang iba't ibang programa o proyekto na may kinalaman sa agrikultura.  Bukod dito, masaya ring ibinahagi ni Secretary Lapeña ang kalagayan ng mga Pilipinong intern na kasalukuyang nag-aaral sa Agrostudies sa Israel.  


On May 11, 2022, KOICA Philippines Senior Program Manager, Ms. Suyoung Kim paid a courtesy visit to TESDA Secretary Isidro S. Lapeña at the TESDA Central Office. The officials discussed programs, projects, and other concerns that may benefit the Philippine's technical-vocational education and training sector.


Sa pagpapatuloy ng kanyang cultural visit sa Israel, binisita ni Secretary Isidro Lapeña ang ating mga kababayang Pilipino sa Chapignon farm na matatagpuan sa Moshav Zarit, sa Western Galilee, Israel noong ika-6 ng Mayo. 


As part of his tour to observe agriculture practices in Israel, TESDA Secretary Isidro Lapeña paid a visit to a “moshav” in Vered Yeriho, West Bank, near Jericho in the Jordan Valley, last May 5, 2022.  Sec. Lapeña was accompanied by Deputy Director General Lina Sarmiento and Executive Director Juliet Orozco.


Para malaman ang kalagayan ng mga Pilipinong intern sa Agrostudies-Israel, binisita sila ni TESDA Secretary Isidro Lapeña sa iba't ibang training center farms noong ika-3 ng Mayo. Kabilang sa kaniyang binisita ay ang Danziger Farm, isang flower farm sa Mishrav, Hashiva at ang Hazera Seeds Farm sa Brurim.

Sa pagbisita ni Sec. Lapeña, nalaman ng kalihim ang proseso ng pag-aaral ng mga intern at personal na natutunan ang mga sistema at teknolohiyang may kinalaman sa agrikultura para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa ating bansa.


Page 3 of 91