Gusto ba nimong mag training?

SKILLS TRAINING AT SCHOLARSHIP PROGRAMS SA TESDA


Tulo ka Sayon nga mga Pamaagi

Una nga pamaagi
Start New Application
1.1 Pil-apan ang porma.
1.2 I-Klik ang Create Button.
1.3 Dawata ang imong Learners ID.
(Pahinumdom: Kinahanglan Kausa ka lang mag pa rehistro. Kung naka rehistro naka padayon ngadto sa ikaduhang pamaagi)
Ika-duha nga pamaagi
Magpili ug programa sa TESDA
2.1 Magpili ug Kurso
2.2 I-Type ang imong Apelyedo ug Learner’s ID
2.3 Susiha ang imong Personal nga impormasyon
2.4 Human ug kumpleto na ang imong aplikasyon
ika-tulo nga pamaagi
Pahibalo gikan sa TESDA
3.1 Susiha ang imong Email para sa pahibalo gikan sa TESDA